Адвокат по цивільних справах. Допомога адвоката з цивільного права у Львові

Ми успішно ведемо цивільні справи в судах загальної юрисдикції Львова уже більше дванадцяти років.

Наші фахівці, Юридичного центру «Адвокат Львів», прийнято участь у більш ніж тисячі цивільних справ різної складності. Більше вісімдесяти відсотків їх них – завершені виграшем.

Нашим довірителям ми пропонуємо практичні і ефективні рішення, розроблені з урахуванням індивідуальних особливостей конкретної правової ситуації. Професійні знання, багата адвокатська практика і накопичений досвід, дозволяють нам кваліфіковано оцінити перспективи цивільної справи та ефективно захистити права і законні інтереси довірителя.

Адвокат по цивільних справах володіє широким колом повноважень, встановлених законом  України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”.

Процесуальні повноваження адвоката перераховані в ст. __ Цивільного процесуального кодексу України .

У цивільному праві адвокат виконує функції представника позивача, відповідача, заявника або третьої особи. Адвокат може брати участь у судовому засіданні як разом з довірителем, так і самостійно.

Тільки вивчивши всі обставини справи, адвокат здатний дати оцінку позовних вимог або можливим запереченням на них.

Як правило, ми здійснюємо адвокатську діяльність в місті Львові та Львівській області. Проте, якщо Ваша кримінальна справа буде для нас цікавою, фахівці нашого центру готові розглянути можливість здійснювати захист на території інших регіонів України.

У своїй діяльності спеціалісти Юридичного центру «Адвокат Львів» підкоряюся правилам професійної етики та дотримуюсь вимог збереження адвокатської таємниці.

Звертаючись до нас, Ви отримуєте кваліфіковану юридичну допомогу адвоката у цивільних справах у Львові.

З повагою ,

Колектив Юридичного центру «Адвокат Львів»

Участь адвоката у цивільному процесі

Будь-яке цивільну справу можна умовно розділити на стадії , кожна з яких має свої особливості. Завдання адвоката – максимально ефективно використовувати всі надані йому законом повноваження для доказу всіх обставин , які обгрунтовують позовні вимоги та заперечення на позов .

АДВОКАТ на досудових стадіях ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
АДВОКАТ У СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ
АДВОКАТ у суді апеляційної інстанції
АДВОКАТ по цивільних справах в суді касаційної інстанції

На досудовій стадії, адвокату необхідно визначити підсудність цивільного спору, визначитися з доказами, при необхідності – витребувати необхідні докази і підготувати позовну заяву.

У суді першої інстанції, адвокату у цивільних справах важливо чітко і вмотивовано викласти позовні вимоги, представити докази, спростувати доводи процесуальних супротивників.

Беручи участь в суді апеляційної інстанції, адвокату необхідно або підготувати вмотивовану скаргу на рішення суду, що містить аналіз досліджених доказів, або підготувати заперечення на доводи і скаргу протилежної сторони.

Касаційна інстанція має право перевірити відповідність закону всіх відбулися у справі судових рішень. При підготовці документів, важливо дати аналіз всіх судових актів з докладним аналізом доказів і обставин цивільного спору.

В який суд потрібно подавати позовну заяву?

Згідно цивільного процесуального кодексу, позовні заяви необхідно подавати в той суд , на території якого проживає відповідач – фізична або юридична особа (в окремих випадках за місцем реєстрації майна).

Якщо відповідачів декілька або всі вони проживають на території відноситься до різних судів, то позовну заяву, за вибором позивача, можна подати за місцем проживання кожного з відповідачів. Позов до організації подається за місцем її державної реєстрації.

Існує виключна підсудність, коли позовна заява подається в строго певний суд.

Існує категорія справ, за якими можна подати позовну заяву за місцем свого проживання.